MAKLUMAT KURSUS/AKTIVITI
: 0476
: Penjaga Jentera Voltan Rendah (A0) Sesi 1/2024
: RM 3500.00
: Pekerja Industri
: Kursus Modular
: Elektrik
: 01 Feb 2024
: 31 Dec 2024
: 480 jam

Sinopsis Kursus/Aktiviti

1.Mempunyai 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.

2.Mempunyai buku log lengkap

3.Mempunyai penyata KWSP/SOCSO bukti pengalaman kerja tiga tahun tersebut.

ATAU

1.Mempunyai perakuan kompeten PW1/PW2 atau PW3/PW4 atau PW6 atau sijil Politeknik (Kejuruteraan Elektrik)

2.Mempunyai buku log lengkap

Peserta dikehendaki menghantar borang ST(PE) Pind. 4/2007 yang lengkap dengan lampiran berkaitan dan buku log ke bengkel Teknologi Elektrik SEBELUM 5 JANUARI 2024