Bayaran Yuran Kursus Jangka Pendek - Tunai, Bank Deraf atau Pesanan Tempatan (LO)

Bayaran yuran kursus jangka pendek boleh dibuat samada secara tunai, bank deraf atau pesanan tempatan (LO) atas nama PENGARAH Institut Latihan Perindustrian Ipoh